Regulamin programu lojalnościowego
internetowego sklepu żeglarskiego Maristo.pl

§1 Słownik pojęć

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Strony - oznacza Organizatora i Uczestnika.

Organizator - oznacza Maristo Sp. z o.o.

Uczestnik - oznacza osobę która poprzez zakup towaru w sklepie internetowym Maristo.pl nabyła prawo do przyznania punktów programu lojalnościowego.

Program - oznacza program lojalnościowy, organizowany przez Organizatora w sklepie internetowym Maristo.pl

Punkty lojalnościowe - oznacza punkty przyznawane za wydanie w sklepie internetowym Maristo.pl określonej Regulaminem kwoty pieniędzy lub wielokrotności tej kwoty.

Bon zakupowy - oznacza umowny jednorazowy bon na zakupy w sklepie internetowym Maristo.pl, który Uczestnik może wygenerować ze zgromadzonych Punktów lojalnościowych wg przelicznika określonego w Regulaminie.

Konto klienta - oznacza konto klienta w sklepie internetowym Maristo.pl, zawierające jego dane personalne, przegląd zamówień i inne informacje dotyczące klienta.

Panel klienta - oznacza funkcję dostępną w sklepie internetowym Organizatora służąco do zarządzania kontem klienta. Panel klienta dostępny jest po prawidłowym zalogowaniu się klienta w sklepie internetowym Organizatora.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa  zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym oraz naliczania i wymiany przyznanych Punktów na Bony zakupowe.

 2. Program skierowany jest wyłącznie do Uczestników, którzy spełnią warunki przewidziane postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Uczestnictwo w programie jest nieodpłatne a wymiana Punktów lojalnościowych na Bony zakupowe dobrowolna.

 4. Programem objęte są wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym Maristo.pl

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w tym do zmiany zasad naliczania Punktów lojalnościowych, zasad ich przeliczania na Bony zakupowe, terminu ważności Bonów jak i do anulowania Bonów w przypadku stwierdzenia nadużyć.

§3 Warunki udziału

Program przeznaczony jest dla klientów sklepu Maristo stających się Uczestnikami po spełnieniu następujących warunków:

 • złożą zamówienie na towary w sklepie Maristo.pl,

 • zapłacą za zamówienie pełną kwotę należną na podstawie faktury lub paragonu wystawionej przez Organizatora,

 • odbiorą zamówione towary

§4 System przyznawania Punktów lojalnościowych, Bony zakupowe

 1. Organizator zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi Punkty lojalnościowe za nabycie towarów z oferty sklepu internetowego Maristo.pl z zastrzeżeniem warunków §3 niniejszego Regulaminu.

 2. Punkty przyznawane są według następującego przelicznika: za każde wydane pełne 1 zł będzie przyznawany 1 Punkt lojalnościowy. Punkty na koncie Uczestnika są sumowane.

 3. Koszty transportu nie są uwzględniane podczas obliczania należnej za koszyk sumy Punktów lojalnościowych.

 4. Punkty lojalnościowe są przyznawane dopiero po wpłynięciu na konto Organizatora pełnej kwoty zamówienia.

 5. W przypadku anulowania bądź zwrotu zamówionego towaru należne Punkty lojalnościowe zostaną odliczone z konta Uczestnika.

 6. Punkty przyznane w wyniku błędu systemu informatycznego lub pomyłki pracowników Organizatora zostaną anulowane.

 7. Uczestnik ma prawo do wymiany wszystkich zgromadzonych na koncie Punktów lojalnościowych na Bon zakupowy w każdym momencie w Panelu klienta sklepu internetowego Maristo.pl. Wymiany Punktów na Bony dokonuje się wg przelicznika:
  1 Punkt lojalnościowy = 4 gr

 8. Bon zakupowy ma postać kodu znakowego, który można wykorzystać podczas dokonywania zakupów w sklepie Maristo.pl dodając go do koszyka w którym znajdują się już inne towary.

 9. Dodany do koszyka Bon zakupowy stanowi rabat w kwocie jego wartości. Uzyskany rabat nie uwzględnia kosztów transportu.

 10. Uczestnik może dodać do koszyka więcej niż jeden Bon, wówczas rabat stanowi suma wartości dodanych do koszyka Bonów.

 11. Nie jest możliwe częściowe użycie Bonu, jeśli wartość Bonu przekracza wartość towarów w koszyku to różnica nie jest zwracana przez Organizatora w żadnej postaci.

 12. Bon zakupowy jest przypisany do konta klienta Uczestnika programu i nie jest możliwe przekazanie go innym osobom.

 13. Bony zakupowe mogą zostać wykorzystane jedynie w sklepie internetowym Maristo.pl i nie jest możliwa wymiana ich na ekwiwalent pieniężny.

 14. Bon zakupowy ma ważność 1 roku od daty utworzenia.

 15. Bon zakupowy może być użyty tylko raz.

 16. Bony użyte w anulowanych zamówieniach nie są zwracane.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2016 r. i jest opublikowany na stronie sklepu internetowego Organizatora: Maristo.pl

 2. Ewentualne zobowiązania podatkowe związane z otrzymanymi nagrodami obciążają Uczestnika Programu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami podatkowymi.

 3. Ewentualne spory, które mogą powstać między Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W razie nie dojścia do porozumienia między Stronami, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla Organizatora.


MARISTO.PL

Szeroki wybór sprzętu żeglarskiego.

Zapraszamy

Akceptuję > Zamknij

Sklep maristo.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.